اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘آنلاین’

آموزش مربیگری آنلاین در Hattrick.org

دانلود کتاب آموزش مربیگری آنلاین در Hattrick.org... (ادامه مطلب)