اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘دکتر جواد هیئت’

دانلود ویژگیهای زبان ترکی و مقایسه ای کوتاه بین ترکی و فارسی

دانلود کتاب ویژگیهای زبان ترکی و مقایسه ای کوتاه بین ترکی و فارسی... (ادامه مطلب)