اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘bluetooth’

کدی برای ریستارت کردن گوشیها در هنگام جستجو کردن بلتوث شما!

دانلود کتاب کدی برای ریستارت کردن گوشیها در هنگام جستجو کردن بلتوث شما!... (ادامه مطلب)