اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘djvu’

دانلود نرم افزار DjVu

دانلود نرم افزار DjVu... (ادامه مطلب)