اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘WinRAR’

دانلود نرم افزار WinRAR v4.00 Final

دانلود دانلود نرم افزار WinRAR v4.00 Final... (ادامه مطلب)